Nadační fond v číslech

tolik let podporujeme doboru věc
25 let
tolik let
podporujeme
doboru věc
celková roční částka finančních příspěvků
214 mil.
v takovém objemu
jsme již
poskytli podporu
celkem jsme letos již přispěli
2.4 mil.
celkem
jsme letos
již přispěli
celkový počet podpořených projektů
396
celkový
počet podpořených
projektů

Jsme Nadační fond BigBoard

Naším cílem je podpora prospěšných projektů v oblasti charity a kultury a kultivace veřejného prostoru.
Již před založením jeho zakladatel, společnost BigBoard Praha, a.s., výraznou měrou pomáhal jiným charitativním a společensky prospěšným organizacím, ať již přímo darováním finančních částek nebo podporou formou bezplatného poskytnutí reklamních ploch ve statisícových až milionových objemech. Ročně věnovaly dceřiné společnosti firmy BigBoard Praha, a.s. na podporu kultury, sportu, samosprávy, nadací a charitativních organizací desítky milionů korun.

Rozhodnutí o poskytnutí pomoci vždy podléhá důkladnému výběru tak, aby se pomoci dostalo smysluplným a potřebným projektům. Správní rada Nadačního fondu BigBoard pečlivě posuzuje došlé žádosti a zvažuje jejich společenský přínos.

Pavlína Stránská

Pavlína Stránská

ředitelka Nadačního fondu BigBoard

9. 5. 2024

Skok do života v Hradci Králové

V měsíci květnu se můžete díky naší podpoře na reklamních plochách v Hradci Králové setkat s kamp

24. 4. 2024

Běh pro Paměť národa

V rámci dlouhodobého partnerství jsme poskytli v průběhu dubna zdarma naše plochy pro propagaci a

Jak funguje naše podpora?

Jak pomáháme

My v BigBoardu věříme v sílu našich reklamních nosičů a jejich schopnost každý den oslovovat a ovlivňovat tisíce lidí. Snažíme se proto tuto sílu využít i ve prospěch organizací a projektů, které by v čistě komerčním světě nemohly existovat a které by bez naší pomoci nemohly prezentovat sebe a své projekty. Dlouhodobě tak podporujeme mnohé charitativní, kulturní i sportovní počiny a s hrdostí jim poskytujeme prostor na našich venkovních reklamních plochách.

Rozhodnutí o poskytnutí pomoci vždy podléhá důkladnému výběru tak, aby se pomoci dostalo smysluplným a potřebným projektům. Správní rada Nadačního fondu BigBoard pečlivě posuzuje došlé žádosti a zvažuje jejich společenský přínos.