Dobrý Anděl

Andel

Dobrý Anděl

Nadační fond BigBoard již trvale podporuje nadaci Dobrý Anděl, a to bezplatným poskytnutím reklamních ploch v objemu desítek milionů ročně. Nadační fond BigBoard Dobrého Anděla podporuje, protože jej vnímá jako smysluplnou a konkrétně cílenou pomoc rodinám, které se ocitly ve vážné finanční tísni. Nejvíce oceňuje, že veškeré peníze od dárců jdou na pomoc, nikoliv na financování aparátu organizace.

Pokud se chcete také stát Dobrým Andělem, na www.dobryandel.cz zjistíte, jak na to.

Více informací najdete na stránkách projektu: