Dejme dětem šanci

Dejme dětem šanci

Mezi organizace, které trvale v průběhu celého roku podporujeme zcela bezplatným poskytnutím ploch, patří i Dejme dětem šanci o.p.s.. Ta pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Usnadňuje jim úspěšné začlenění do společnosti po opuštění dětského domova. Hledá pro děti podporovatele, patrony, přátele, zaměstnavatele a dárce. Ve spolupráci s vedením dětských domovů zařazuje do projektů děti, pro které je podpora potřebná.

Pokud byste se i Vy chtěli zapojit, více informací se dozvíte na www.dejmedetemsanci.cz

Více informací najdete na stránkách projektu: