17. 6. 2024

Výtěžek z podpořené výstavy půjde na děti a mládež

V průběhu června se díky naší podpoře můžete v metru setkat s reklamou poutající na právě probíha

9. 5. 2024

Skok do života v Hradci Králové

V měsíci květnu se můžete díky naší podpoře na reklamních plochách v Hradci Králové setkat s kamp

24. 4. 2024

Běh pro Paměť národa

V rámci dlouhodobého partnerství jsme poskytli v průběhu dubna zdarma naše plochy pro propagaci a