20. 6. 2022

Pomohli jsme Ukrajině

Ani naši společnost nenechala chladnou situace na Ukrajině. Pomoc pro ni jsme podpořili masivními kampaněmi, v drtivé většině zcela zdarma, další pak za výrazně zvýhodněných podmínek. Celkem jsme vylepili a spustili spoty na LED obrazovkách v počtu více než 450 kusů v souhrnné hodnotě bezmála tři miliony korun.

UA1   UA1
 

 

UA2 UA3

UA4

13. 12. 2023

Pro radost v dětských domovech

Věříme, že díky nám budou mít děti z dětských domovů pořádnou dávku chvil rados

8. 12. 2023

Podpořili jsme Linku seniorů

S kampaní na podporu Linky seniorů se mohou v prosinci roku 2023 setkat cestující pražského metra

30. 11. 2023

Benefiční koncert pro svatovítské varhany

Těší nás, že jsme mohli podpořit  IV.  Benefiční koncert pro svatovítské