14. 12. 2020

Podporujeme výcvik psů odhalujících Covid-19

Na dárcovské platformě Donio.cz vrcholí v těchto dnech crowdfundigová kampaň určená na podporu výzkumu a využití psů pro potřeby odhalování koronaviru a dalších lidských onemocnění. Zhruba poloviční částkou z více než 200 tisíc vybraných korun přispěla Nadace BigBoard, která se stala současně generálním partnerem projektu.

Covid„Poslední měsíce v souvislosti s pandemií COVID-19 ukázaly, že v dnešním globalizovaném světě s velmi rychlými přesuny obyvatel je šíření nebezpečných chorob riziko, s nímž se budeme muset naučit účelně vypořádávat. Jednou z možností, která se k tomu přímo nabízí, je odhalování nemocných a přenašečů za pomoci psího čichu,‟ vysvětluje důvody podpory Dog for Doc Richard Fuxa, předseda správní rady Nadace. Nadace BigBoard kromě finančního daru také poskytuje zcela bezplatně venkovní reklamní plochy pro rozsáhlou kampaň podporující projekt Dog for Doc, a to v hodnotě dvou milionů korun, a zároveň uhradí veškeré náklady spojené s tiskem a instalací, v celkové částce 260 tisíc korun.

S výcvikem psů rozpoznávajících koronavirus začal již na jaře ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce první tým a  v září byl utvořen druhý dobrovolnický tým, který poskytoval prvnímu bezplatnou podporu. Jedním z podporovatelů byl i František Blažek, místopředseda Hospodářské komory hl. m. Prahy. Využití psího čichu pro odhalení či včasnou diagnostiku chorob zůstávalo v Česku dlouhá léta upozaděno. Jsem rád, že situace kolem COVD-19  dala impuls celé adě odborníků k tomu, aby právě tímto směrem napřeli své úsilí, a jsem připraven je nadále v jejich záslužné činnosti maximálně podporovat,uvádí Blažek, který současně působí jako člen Smírčí komise Hospodářské komory České republiky.

Psi mohou totiž současně s vyspělou medicínou pomáhat či přímo zachraňovat řadu pacientů i s neinfekčními chorobami, kteří by donedávna byli odsouzeni k těžkému poškození zdraví, nebo dokonce smrti, typicky onkologicky nemocných. A právě i na onkologickou diagnostiku pomocí psího čichu se chtějí experti z Dog for Doc s podporou Nadace BigBoard v budoucnu zaměřit. Včasné odhalení rakoviny může naprosto prokazatelně ochraňovat nejen konkrétní nemocné a jejich blízké před bolestí a utrpením, ale díky včasným opatřením vede rovněž k úspoře finančních částek vynakládaných na léčbu pacientů,‟ doplňuje vedoucí lékařka Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce Petra Holečková.