13. 1. 2023

Podpořili jsme Konto Bariéry

Na dvaceti billboardových plochách se s naší podporou v prosinci loňského roku uskutečnila kampaň připomínající 30leté výročí veřejné sbírky Konto Bariéry. Ta pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Jejím cílem je vracet handicapované zpět do života.


Konto Bariéry

 

13. 12. 2023

Pro radost v dětských domovech

Věříme, že díky nám budou mít děti z dětských domovů pořádnou dávku chvil rados

8. 12. 2023

Podpořili jsme Linku seniorů

S kampaní na podporu Linky seniorů se mohou v prosinci roku 2023 setkat cestující pražského metra

30. 11. 2023

Benefiční koncert pro svatovítské varhany

Těší nás, že jsme mohli podpořit  IV.  Benefiční koncert pro svatovítské