18. 4. 2024

I pro letošní rok jsme generálním partnerem Nadace VIZE97

I pro letošní rok se BigBoard Praha, a.s. stal generálním partnerem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE97 má poměrně široký záběr činnosti a zájmů. Prioritně se orientuje na počiny v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a zdravotnické. Nadace se zaměřuje ve svých snahách a cílech – v duchu svého názvu – především do budoucnosti, aniž by však pomíjela některé palčivé problémy současnosti. Kromě partnerství ve formě finančního příspěvku a poskytnutí bezplatných ploch věnoval BigBoard také hlavní cenu do tomboly letošního charitativního večera Nadace VIZE97.

charita Havlova
9. 5. 2024

Skok do života v Hradci Králové

V měsíci květnu se můžete díky naší podpoře na reklamních plochách v Hradci Králové setkat s kamp

24. 4. 2024

Běh pro Paměť národa

V rámci dlouhodobého partnerství jsme poskytli v průběhu dubna zdarma naše plochy pro propagaci a

1. 4. 2024

Kampaň organizace Znesnáze

V průběhu měsíce dubna se na našich plochách můžete seznámit s kampaní organizace Znesnáze, která