24. 4. 2024

Běh pro Paměť národa

V rámci dlouhodobého partnerství jsme poskytli v průběhu dubna zdarma naše plochy pro propagaci akce Běh pro Paměť národa, který organizuje stejnojmenná organizace. Účastníci běhu stejně jako v minulých letech poběží za všechny, kteří se nevzdali. Cílem je připomenutí si těch, kteří bojovali proti totalitám v minulosti, i těch, kteří za svobodu bojují dnes. Výtěžek ze startovného půjde na natáčení vzpomínek pamětníků, vzdělávání a pomoc hrdinům. Více informací najdete na www.behpropametnaroda.cz.

beh pro pamet naroda
9. 5. 2024

Skok do života v Hradci Králové

V měsíci květnu se můžete díky naší podpoře na reklamních plochách v Hradci Králové setkat s kamp

18. 4. 2024

I pro letošní rok jsme generálním partnerem Nadace VIZE97

I pro letošní rok se BigBoard Praha, a.s.

1. 4. 2024

Kampaň organizace Znesnáze

V průběhu měsíce dubna se na našich plochách můžete seznámit s kampaní organizace Znesnáze, která